Kullen 1 Olof Helgesgård
Fröken Hansson "Lantmätarns". Byggnaderna var belägna mittemot Claessons affär. Revs på 70-talet.
Kullens väg vid korsning Hagenvägen med kustroddare Magnussons hus till höger.
Säröbanan: Kullens station 1910 med väntande passagerare och stationsföreståndare (stins) Henriksson i järnvägens uniform. 1911 ändrades Kullen till Kullavik.
Tåget passerar Kullen.
Carl Claessons affär. Huset byggdes 1904 av Ludvig Andersson från Sandlyckan. Vykort från 1910.
Carl Claessons affär interiör 1920. Den såg ut så här fram till 1940.
Kullavik 1920 ca. Huset i fonden är Täppan. Th syns frk. Hanssons och Claessons affär.
Kullavik vy 30-tal
Kullaviksdagen 1956.
Hamnen med ångbåtsbryggan i början av seklet.
Frk. Hanssons även kallad Lantmätarns. Året är 1930.
Klintens handelsträdgård. 40-tal.
Oset - tillhörde Klintens Handelsträdgård.
Rönnbom Handelsträdgård, flygfoto 1956. De första växthusen uppfördes 1930. Odlingen upphörde 1980.
Leonard Andersson vars gård var belägen i centrala Kullavik.
Trädgårdsmästare Axel Alblad med elever.
Vykort Kullaviks centrum 20-tal.
Bykning i sötvatten Halvors berg 1920
Badhuset 1938
Hamnen 1915
Stigfelt Kyvik 1958
Kullavik Kullsvik 40-tal.
Kullaviks hamn 50-tal
August och Hulda Kullgren
Erik Andersson och Heribert Börjesson
Stationen 1960
Kullavik vy
Ångtåg 50-tal
Kullavik centrum på 30-talet.
Kyvik 50-tal.
August Svenssons rörläggeri, Källevägen.
Grosshandlare A. Hansen , Göteborg byggde huset 1904. Här bodde senare konsul Heden.
Ånglok nr. 2 passerar stationen.