Bukärr 40-tal
Bukärr 40-tal
Stjerneberg i början av förra seklet.
Stjerneberg i början av förra seklet.
Stjärneberg
Stjärneberg
Budskär 50-tal
Budskär 50-tal
Bergands (Bergstrands) affär i Bukärr på 40-talet.
Bergands (Bergstrands) affär i Bukärr på 40-talet.
Bukärr  1 Magnussons Karlsgård
Bukärr 1 Magnussons Karlsgård
Bukärr Jansons
Bukärr Jansons
Hanna Hendtman, Nordgården, Släp.
Hanna Hendtman, Nordgården, Släp.
Karta Bukärr 1920
Karta Bukärr 1920