Sandlyckan korsning Säröbanan och G:A Särövägen omkr. 1910.
Sandlyckan korsning Säröbanan och G:A Särövägen omkr. 1910.
Sandlyckan med Ivar Johanssons handelsträdgård och Släps Norra skola. Vykort från 30-talet.
Sandlyckan med Ivar Johanssons handelsträdgård och Släps Norra skola. Vykort från 30-talet.
Sandlyckan på 40-talet.
Sandlyckan på 40-talet.
Mattisons affär. Bengt Hermansson, Verner Mattisson, Ingegerd Mattisson.
Mattisons affär. Bengt Hermansson, Verner Mattisson, Ingegerd Mattisson.
Heden med affär och järnväg.
Heden med affär och järnväg.
Göteborgs Lärarinnehem
Göteborgs Lärarinnehem
Sandlyckan Bångsbo 30-tal.
Sandlyckan Bångsbo 30-tal.
Sandlyckan med järnvägen t.v. ca 1920.
Sandlyckan med järnvägen t.v. ca 1920.
Sandlyckans gård.
Sandlyckans gård.
Sandlyckans gård.
Sandlyckans gård.
Heden flygbild 1947. Väg till Örsviken t.v.
Heden flygbild 1947. Väg till Örsviken t.v.
Häradsekonomisk karta Sandlyckan 1925
Häradsekonomisk karta Sandlyckan 1925