Släps kyrka 1900.
Släps kyrka 1900.
Alma Ekström ( f Weibull )  fotograf (1867-1931). Bodde på gården Ekenäs 1 i Släp.
Alma Ekström ( f Weibull ) fotograf (1867-1931). Bodde på gården Ekenäs 1 i Släp.
Första lastbilen på Höga i Släp.
Första lastbilen på Höga i Släp.
Metodistprästen Carl Wenzell. Interiör hos fotografen Alma Ekström.
Metodistprästen Carl Wenzell. Interiör hos fotografen Alma Ekström.
Ekenäs Alma och Herman Ekström.
Ekenäs Alma och Herman Ekström.
 Gården Berget
Gården Berget
Hanebacka gård. Gården är riven men här ligger idag Dalslyckestugan.
Hanebacka gård. Gården är riven men här ligger idag Dalslyckestugan.
Borgströms Bageri i Släp/Särö. Vykort 50-tal.
Borgströms Bageri i Släp/Särö. Vykort 50-tal.
Släps gamla Kyrka. Fresk av Torsten Billman. Originalet finns i Släps församlingshem.
Släps gamla Kyrka. Fresk av Torsten Billman. Originalet finns i Släps församlingshem.
Ida, Alma, Anna och Albert Ekström.
Ida, Alma, Anna och Albert Ekström.
Släps södra folkskola 1923.
Släps södra folkskola 1923.